4d596af4c8f14041a535afc44c6439ed
Elæring

   Elæring

    Hvilken type elæring skal du velge?

Når bør du lage enkel e-læring og når bør du investere store ressurser i e-læringskurs. E-læring kan lages raskt og kostnadseffektivt eller du kan leie inn lydmann, filmcrew og regissører for å produsere e-læringskurset.

Hva passer best for ditt e-læringsprosjekt?

Svaret på hvilkene-læringstype du bør velge avhenger av flere faktorer.

MOTIVASJON
MOTIVASJON

Verdien av e-læring avhenger av hvor mange som gjennomfører elæringskurset. På samme tema kan elæringsmetoden avgjøre om det er 5% eller 90% som gjennomfører elæringskurset.


Hvis e-læringskurset er innenfor deltagerens fagområde er motivasjonen høy og vi kan tillate oss lage lengre og mer komplekse elæringskurs. Skal vi nå en stor gruppe med elæringskurset bør vi derimot ta ut essensen og dele elæringskurset inn i korte konsise leksjoner.  Les mer om fordeler ved Microlearning

KOSTNADER
KOSTNADER

Hvor mye kan du forsvare å bruke på opplæring i temaet? Budsjettet for elæringskurset påvirker hva du kan bygge.

Store e-læringsproduksjoner med høy grad av interaktivitet, skuespillere, manusforfattere blir fort både 5 og 6-sifrede prosjekter. Alternativt kan du bygge noe raskt og enkelt selv.

OPPDATERE KURSET
OPPDATERE KURSET

E-læringskurs må oppdateres i forskjellige tempo. Hvis du lager e-læring for en software som oppdateres hver 3. måned må også e-læringskurset holdes ajour, men andre kurs kan ha lengre levetid.


Desto kortere levetid på e-læringskurset, desto enklere bør du bygge innholdet slik at det er raskt og enkelt og oppdatere. I praksis betyr det mindre bruk av interaktiv e-læring, videoer med skuespillere etc.

68bcfb_aba04ce92f0f4840a8b87bb3748633ab~mv2new
TID TIL Å PRODUSERE KURS

Hvor lenge kan du ta personen som sitter med fagkunnskap bort fra daglige arbeidsoppgaver?

Når du lager e-læring spesifikk for din organisasjon, må ansatte ofte bidra med fag- og prosesskunnskap i produksjonen av e-læringskurset. Dette konkurrerer med vanlige arbeidsoppgaver. Det er derfor

Elaering
GRATIS DEMO