Et godt arbeidsmiljø må dyrkes fram, vannes og pleies gjennom gode HMS-tiltak. Å samarbeide om et trygt arbeidsmiljø er lagarbeid! 

 

Hvis en lykkes kan en høste godene i form av medarbeidere som trives, har lavt sykefravær, motiverer seg selv og leverer resultater med et smil!

Arbeidsmiljø, verneutstyr og riktig arbeidsstilling

 

 1. Arbeidsmiljø er vel mer enn verneutstyr og riktig arbeidsstilling?

 2. Inneklima

 3. Kjemikalier, verneustyr og belastning

 4. Rus og psykososialt arbeidsmiljø

Lovpålagt lønnsomhet - systematisk HMS arbeid

 

 1. Lovpålagt lønnsomhet

 2. HMS – systemet

 3. Arbeidsmiljøloven

 

Hvorfor er HMS viktig for meg?

 

 1. Hva betyr HMS for min arbeidsplass?

 2. Hvordan kan verneombudet hjelpe meg?

 3. Kan vi unngå at noe går galt?

 4. Hvilke farer finnes?

 5. Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, er det virkelig mulig?

 6. Visste du at du blir friskere av å være i jobb?

 7. Arbeidsplassen min skal omstille… igjen

 8. God HMS – et konkurransefortrinn?

 

Hva kan jeg forvente av arbeidsgiver?

 

 1. HMS virkemidler

 2. Hva er arbeidsgivers ansvar?

 3. Kan jeg påvirke arbeidsmiljøet?

FÅ TILGANG