Kursbeskrivelse

Kurs i Office 365
Hva kan jeg forvente av arbeidsgiver og hva kan arbeidsgiver forvente av meg?

Et arbeidsmiljø består i all hovedsak av mennesker, som samhandler om en arbeidsoppgave og et felles mål.

Å samarbeide om et trygt arbeidsmiljø er lagarbeid! Til syvende og sist er det hvordan vi samarbeider, hvordan vi medvirker og hvilke arenaer vi har til å samarbeide som er de viktigste virkemidlene i HMS-arbeidet.

 

Arbeidsmiljøloven definerer 6 virkemidler for et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Leksjoner

  1. HMS virkemidler

  2. Hva er arbeidsgivers ansvar?

  3. Kan jeg påvirke arbeidsmiljøet?

SEND MEG DEMO SEND MEG TILBUD