Kursbeskrivelse

Kurs i informasjonssikkerhet
Arbeidsmiljø, verneutstyr og riktig arbeidsstilling

Ja, for et godt arbeidsmiljø handler vel om mer enn verneutstyr og sittestilling?

 

Med et godt arbeidsmiljø forstår vi et arbeidsmiljø som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som gir arbeidstakeren en meningsfylt arbeidssituasjon.

 

Forholdene på en arbeidsplass kan inneholde både positive og negative arbeidsmiljøfaktorer. Det er derfor viktig at vi ikke bare er opptatt av det som er negativt og skadelig, men også det som fungerer godt hver dag og  medvirker til at arbeidstakerne opplever arbeidsglede og tilhørighet.

Leksjoner

  1. Arbeidsmiljø er vel mer enn verneutstyr og riktig arbeidsstilling?

  2. Inneklima

  3. Kjemikalier, verneustyr og belastning

  4. Rus og psykososialt arbeidsmiljø

SEND MEG DEMO SEND MEG TILBUD