Alt du bør vite om opplæring i digital bevissthet

Publisert av: Jennifer Lim Lund | Sist oppdatert: 22. juli 2024

Cyberangrep medfører store kostnader. I 2023 rapporterte virksomheter i EU og USA med mer enn 1000 ansatte at det i gjennomsnitt kostet dem 560 000 kroner. Tallet for bedrifter med mellom 250 og 999 ansatte var 260 000 kroner.

I tillegg til de direkte økonomiske konsekvensene skadet cyberangrepene tilliten hos kundene, noe som reduserte omsetningen. Alarmerende nok må 60 % av små bedrifter legge ned innen seks måneder etter et databrudd.

 

Hvordan beskytte bedriften mot cybertrusler?

En måte er å implementere et opplæringsprogram om digital bevissthet og IT-sikkerhet.

Opplæring i digital bevissthet gir medarbeiderne dine både nødvendig kunnskap og nyttige verktøy de kan bruke for å oppdage og beskytte bedriften mot cybertrusler. Det blir spesielt viktig med tanke på at 95 % av databrudd skyldes menneskelig feil.

Det er en utbredt misforståelse at du beskytter bedriften din ved kun å anskaffe et læringsprodukt om digital bevissthet. Selv om produktene kan spille en rolle vil resultatene variere. Det avhenger av løsningen du velger, hvordan den er integrert i organisasjonen og hvordan den klarer å engasjere medarbeiderne. 

Hvis du vil gjøre opplæring i digital bevissthet og IT-sikkerhet til en del av din generelle sikkerhetsstrategi trenger du en strukturert tilnærming.

 

Alle bedrifter er forskjellige

Noen har programvare for opplæring i digital bevissthet, men opplever at få fullfører. Andre har kjøpt en digital løsning, men vet ikke hva de skal gjøre med den. Det er også virksomheter som ikke klarer å få medarbeiderne med på opplæringsprogrammet. Alt dette fører til lav fullføringsgrad.

Denne guiden hjelper deg med akkurat disse utfordringene. I stedet for å gi deg generelle råd stiller vi deg heller spørsmål fordi vi tror at du finner bedre løsninger når du forstår problemene. Når du forstår hvor virksomheten står og hvor du vil, er det lettere å lage en plan som hjelper deg å nå målet.

Nedenfor får du svar på hvordan du vil lykkes - enten du skal lansere et opplæringsprogram for første gang, eller du skal forbedre et eksisterende program.

 

5 enkle skritt for et vellykket opplæringsprogram om digital bevissthet i organisasjonen din

Følg disse stegene for å lage og rulle ut et godt opplæringsprogram som håndterer dagens cybertrusler.

 

1. Gjør opp status

Start med å forstå hvor organisasjonen din står i dag innen kunnskap om IT-sikkerhet, og hvor godt forberedt dere er. Bruk punktene under som en guide for vurderingen.

 • Status for hendelser
  • Tenk gjennom om organisasjonen nylig har opplevd hendelser som berører IT-sikkerheten.
  • Hvor mange hendelser har dere hatt det siste året? Hva slags type hendelser var det, og hva var konsekvensene?
  • Hvor raskt responderer dere på hendelser?
 • Hvor forberedt er medarbeiderne?
  • Vurder om alle medarbeidere tydelig forstår rollen de har under en sikkerhetshendelse.
  • Når testet du denne kunnskapen sist?
  • Har du gjennomført digitale simuleringer som tester kunnskapen? Hvilke tiltak har du gjort for å forbedre svake områder?
  • Vet dine ansatte hva de skal gjøre hvis datasikkerheten blir kompromittert?
 • Kunnskap om nye trusler
  • Online-trusler endrer seg raskt. Kjenner du til de nyeste metodene og trendene innen cyberangrep i 2024?
  • Oppdaterer du innholdet i opplæringen jevnlig så det inkluderer de nyeste truslene?

Nå som du vet hva som må forbedres kan du vurdere hva slags opplæring medarbeiderne trenger.

 

2. Analyser opplæringsbehov

Det er viktig å forstå hvilke spesifikke behov for opplæring som gjelder for akkurat din organisasjon. 

 • Frekvensen på opplæringen
  • Finn ut hvor ofte du bør ha kurs i IT-sikkerhet for å holde følge med nye trusler.
  • Når var det siste kurset i digital bevissthet og IT-sikkerhet i virksomheten?
  • Har du en kontinuerlig tidsplan for obligatorisk opplæring i IT-sikkerhet?
 • Relevansen til kursinnholdet
  • Handler innholdet konkret om de spesifikke risikoene ansatte faktisk kan møte?
  • Har e-læringsmodulene fokus på de nyeste og mest relevante cybertruslene?
 • Engasjement og deltakelse
  • Evaluer metodene dere bruker for å engasjere medarbeiderne i opplæringen.
  • Er de digitale læringsmetodene tilstrekkelig interaktive og engasjerende til å holde på deltakernes oppmerksomhet?
  • Hvilke strategier sørger for at en stor andel fullfører opplæringen?
  • Bruker du quizer, tester eller spill for å styrke læring og fremme forståelse?
 • Simuleringer og øvelser
  • Vurder om du har gjennomført gode digitale simuleringer av angrep for å teste om teamet faktisk kan respondere godt i den virkelige verden.
  • Hvor ofte kjører du slike digitale simuleringer?
  • Pleier du ha debrief etter simuleringer for å diskutere hva som gikk bra og hva som kan forbedres?

 

3. Planlegg utrulling av opplæringen

En effektiv utrullingsplan er kritisk for at opplæringsprogrammet innen IT-sikkerhet skal bli vellykket.

 • Strategi for implementering
  • Lag en tydelig utrullingsplan for opplæringsprogrammet.
  • Identifiser ressursene du trenger, inkludert budsjett og personer.
 • Lag en tidslinje
  • Lag en tidslinje med milepæler og tidsfrister.
  • Sjekk at den er realistisk og gir nok tid til hver fase.
 • Lag en kommunikasjonsplan
  • Informer alle ledere og avdelingsledere om prosessen, viktige datoer og forventinger.
  • Snakk om hvor viktig det er med opplæring i IT-sikkerhet i hele organisasjonen.
  • Sørg for at ledelsen omfavner og støtter opplæringsprogrammet. Synlig støtte fra toppledelsen kan øke deltakelsen.
  • Lag interne kampanjer som understreker viktigheten av IT-sikkerhet og fordelene ved opplæring.
  • Hvor ofte vil du dele informasjon?
  • Har du laget en strukturert plan for utrulling av programmet til alle ansatte som sørger for at de blir med?
 • Strategier for engasjement
  • Tilby insentiver – sertifikater, anerkjennelse og belønninger – for å motivere til deltakelse og fullføring.
  • Bruk interaktivt innhold, som videoer, quizer og spill for å holde deltakerne engasjert.
  • Lag et system for tilbakemeldinger, for å samle input fra deltakerne og gjøre forbedringer.
  • Gi lederne verktøy de kan bruke for å engasjere sine avdelinger i opplæringen. Det bidrar til å øke fullføringsgraden.

 

4. Kontinuerlig support og oppfølging

Opplæring i digital bevissthet og IT-sikkerhet bør ikke være en engangsinnsats, men en pågående aktivitet. Bruk punktene nedenfor for å lage en plan for kontinuerlig support og oppfølging.

 • Kontinuerlig læring
  • Legg til rette for en kontinuerlig læringsprosess som holder ansatte engasjert og informert.
  • Planlegg for jevnlige oppdateringer av innholdet for å ta hensyn til nye trusler, ny teknologi og beste praksis.
  • Lag en oppfølgingsplan for det som skjer etter at medarbeiderne har gjennomført opplæringen.
  • Tilby jevnlige oppfriskningskurs, så de ansatte er oppdatert på siste nytt innen sikkerhet.
 • Tilbakemeldinger og forbedringer
  • Lag en feedback-loop for kontinuerlig forbedring av opplæringsprogrammet.
  • Lag løsninger som gjør at ansatte kan gi feedback mens de gjennomfører opplæringen.
  • Se gjennom tilbakemeldingene jevnlig og inkorporer de i opplæringsprogrammet, for å adressere mangler og forbedringspotensialer.

 

5. Måling og forbedring av læringseffekt

Det er viktig å måle effekten av opplæringsprogrammet for digital bevissthet og IT-sikkerhet. Målingen bør være en pågående prosess. Da sørger du for at bevisstheten om sikkerhet holdes vedlike gjennom hele året.

Bruk punktene nedenfor for å lage en plan.

Resultatmåling

 • Mål effekten rett etter opplæringen (fullføringsgrad, testresultater og tilbakemeldinger).
 • Følg jevnlig med på viktig statistikk (hendelsesrapporter, testresultater for phishing og endring av atferd).

Tilpasset læring

 • Lag en prosedyre for jevnlig vurdering og oppdatering av innholdet i opplæringen, med nye trusler og beste praksis (velg en leverandør som kan hjelpe deg med dette).
 • Bruk tilbakemeldinger fra ansatte og resultater i oppdateringene.
 • Legg til nye scenarier basert på nye hendelser.

 

Konklusjon

En programvareplattform som XtraMile er kjernen i organisering og gjennomføring av sikkerhetsopplæring, men et vellykket opplæringsprogram krever mer enn bare teknologi.

Mange bedrifter tenker at når de har kjøpt en programvare som er klar til bruk så vil alle gjennomføre opplæringen enkelt og greit. Men den reelle effekten av opplæring i IT-sikkerhet avhenger mye av hvor godt den er integrert i kulturen og den daglige driften i virksomheten.

Et godt program for IT-sikkerhet bruker programvare med høy kvalitet for å levere relevant og engasjerende innhold, men det krever også aktiv deltakelse fra de ansattes side. I tillegg til interaktive og motiverende læringsmoduler tilbyr XtraMile verktøy som øker bevisstheten om IT-sikkerhet hos medarbeiderne, og gjør det til en del av arbeidsdagen.

En slik tilnærming sørger for at opplæring i IT-sikkerhet blir mer enn en rutineoppgave. Det blir en viktig del av kulturen på arbeidsplassen.

 

Om XtraMile

XtraMile hjelper virksomheter i vekst med å forenkle den obligatoriske opplæringen. Våre løsninger gjør det enklere å lage kurs og gjennomføre dem, for mange kan det redusere tiden og innsatsen med 70 %.

XtraMiles læringsplattform brukes av virksomheter som AKVA Group, Borregaard og Kreftforeningen. De opplever at medarbeiderne forbedrer ferdighetene sine i tråd med virksomhetens strategi. Med våre løsninger kan de gjøre opplæring til en naturlig del av sine ambisjoner for vekst i framtiden.

Jennifer Lim Lund

Chief Marketing Officer

Connect on LinkedIn

Jennifer har solid erfaring fra kjente firmaer som Dell og SuperOffice Group. I jobben som CMO for XtraMile jobber hun med å skape sterke merkestrategier basert på innsikt fra kundene, for å drive vekst. Hun brenner for markedsføring med et menneskelig preg. For å høre mer, koble deg opp mot Jennifer på LinkedIn.

Abonner på bloggen

Få ny informasjon om obligatorisk opplæring rett fra kilden og lær fra beste praksis innen fagområdet, direkte i innboksen din hver uke.

Lære opp og engasjere alle i bedriften i dag

Det viktigste du kan gjøre for å forsvare deg og bedriften din fra angripere er å ha godt opplyste ansatte. Når man har god kjennskap til digitale farer, er det god beskyttelse mot cybertrusler.

Bestill XtraMiles sin IT-sikkerhetskurs i dag.

Finn ut mer