Kurs fra XtraMile som dekker behovene for obligatorisk opplæring

Ta en nærmere titt på vårt utvalg av obligatoriske kurs. Du kan umiddelbart integrere et eller flere av dem i bedriftens opplæringsprogram.

Andre kurs

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Skap sikre arbeidsplasser

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Å forbedre arbeidsplassen er viktig for alle, og Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er nøkkelfaktorer for å oppnå dette. Dette kurset lærer deg om juridiske krav og systematiske tilnærminger til HMS-arbeid.

Effektive HMS-praksiser skaper sikre arbeidsplasser med høyt trivselsnivå og sikrer produksjonen av varer og tjenester som møter kundens forventninger. Vårt nettbaserte HMS-kurs er praktisk og fleksibelt og oppfyller retningslinjene for innhold og dokumentasjon som er satt av Arbeidstilsynet. 

Antikorrupsjon

Hva er egentlig korrupsjon?

Antikorrupsjon

Ulike former for korrupsjon foregår i større eller mindre grad i de fleste land, også i Norge. Korrupsjon kan hindre etisk og rettferdig forretningsdrift, og føre til tap av omdømme.

Men hva er egentlig korrupsjon? Og hvor går grensen mellom korrupsjon og vanlig kundepleie? Det er ikke alltid like lett å trekke en tydelig linje.  Kurset vil hjelpe deg med å identifisere mulig korrupsjon. I tillegg får du tips slik at du kan unngå, samt håndtere situasjoner, der du blir utsatt for korrupsjon.

Etiske retningslinjer

Hvordan håndtere etiske dilemmaer

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene beskriver hvordan vi handler og opptrer, slik at vi sikrer at vår virksomhet drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid.

Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer. 

GDPR

Hvordan behandle data

GDPR

I vår digitale tidsalder har EUs personvernforordning (GDPR) stor betydning for europeiske virksomheter. Du er pålagt å etterleve disse omfattende personvernreglene når du behandler data om ansatte, kunder og individer.

Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse av GDPR og hvordan regelverket bidrar til et trygt og sikkert personvern.

Bærekraft

Introduksjon til FNs mål

Bærekraft

Dette kurset gir en introduksjon til FNs mål for bærekraftig utvikling. Du lærer om de enkelte målene og prosjekter hos ledende virksomheter som skal bidra til målene. Kurset vil inspirere til flere bidrag for en mer rettferdig, bærekraftig og miljøvennlig verden.

Samle alle obligatorisk kurs i én felles læringsplattform

Få mest mulig ut av XtraMile ved å legge SCORM-basert e-læringsinnhold. Det kan være eksisterende innhold eller nye moduler med mikrolæring. XtraMile automatiserer uansett hele prosessen, og sørger for at hvert kurs passer inn i din plan for obligatorisk opplæring.

Klar for å komme i gang?

Opplev hvordan  XtraMile kan hjelpe virksomheten din med obligatorisk opplæring.