Læringsplattformer (LMS) vs. e-læringsplattformer (viktige forskjeller og når du bør bruke hva)

Publisert av: Jennifer Lim Lund | Sist oppdatert: 29. mai 2024

Er du en av de 45 prosentene som har deltatt på et onlinekurs på jobb?

Eller er du blant de 57 millioner mennesker som antas å bruke e-læringsplattformer i 2027?

Eller er du kanskje ute etter å digitalisere opplæringen i bedriften din?

Siden stadig flere bedrifter velger digitalisert opplæring, blir det viktigere å forstå verktøyene.

Denne artikkelen gjør det tydelig hva som er forskjellen mellom læringsplattformer (Learning Management System (LMS) på engelsk) og e-læringsplattformer. Slik at du kan velge det riktige verktøyet for behovene i virksomheten din.

La oss først ta for oss hva e-læringsplattformer innebærer, og hvordan de kan løse dine umiddelbare opplæringsbehov.

 

Hva er en e-læringsplattform?

En e-læringsplattform er et digitalt rammeverk som legger til rette for online opplæring.

Disse plattformene kan være alt fra generelle tjenester som YouTube og LinkedIn Learning til brukervennlige kursverktøy. 

E-læringsplattformer

E-læringsverktøy brukes primært til å:

  • Støtte lærere og instruktører i å lage innhold og læreplaner.
  • Laste opp og dele videoer, PDFer og annet læringsmateriell.
  • Tilby kurs direkte til publikum eller spesifikke grupper.
  • Lagre informasjon og framgang i skyen.

En typisk e-læringsplattform har et brukervennlig grensesnitt, hvor deltakeren på egenhånd kan studere, i eget tempo, noe som er ideelt for standardiserte opplæringsbehov.

La oss nå sammenlikne dette med læringsplattformer (LMS), som har en mer strukturert tilnærming til opplæringsbehovene i en organisasjon.

 

Hva er en læringsplattform (LMS)?

Velger du en LMS kan du jobbe mer strukturert med administrasjon, levering og måling av bruken av læringsinnhold.

Det er spesielt nyttig for organisasjoner som har mer komplekse opplæringsplaner, og som også trenger kraftige verktøy for rapportering og compliance.

Viktige funksjoner i LMS: 

  • Sentralisert styring av innhold: du kan lagre og distribuere kursmateriell fra én felles plattform.
  • Følg utviklingen: få rapporter som viser progresjonen på læringen og fullføringsratene i bedriften.
  • Sertifisering: la systemet automatisk dele ut sertifikater til deltakere som har fullført kurs.
  • Sikkerhet og personvern: sikre dataene og sørg for sikker tilgang til informasjon.

Nå som vi har forklart kjernefunksjonene i LMS, skal vi gjøre en mer detaljert sammenlikning av de to systemene, for å illustrere egenskaper og forskjeller.

 

Detaljert sammenlikning av funksjoner: LMS vs. e-læringsplattform

Her er en detaljert oversikt som viser egenskapene til løsningene:

Funksjon

e-læring

LMS

Lage eget kursinnhold

 

Laste opp video, PDF og annet digital innhold i et kurs

e-handel (online salg av kurs)

 

Bruk av eget domene

Integrasjon

e-handelsrapportering

 

Skylagring av brukerinformasjon og data

Intuitivt grensesnitt for administratorer og deltakere

 

Sertifikater

Blandet læring

 

Kursadministrasjon

 

Støtter innhold i e-læringsformat

Oversettelse mellom språk

 

Sikkerhetsfunksjoner

 

Læringsveier

 

LMS-rapportering

 

Vurderinger

 

Visuell merkevareprofilering

 

Følger SCORM-standard

 

Virtuelle klasserom

 

Spillifisering

 

Brukerhåndtering

 

Portaler for opplæring av eksterne virksomheter

 

Enkeltpålogging (SSO)

 

Denne sammenlikningen viser at e-læringsplattformer passer bra for enkel distribusjon av kurs; mens LMS er et større system, med forskjellige verktøy som lar deg administrere komplekse opplæringsbehov.

Når du vet dette, blir det åpenbart for deg hvorfor et mer robust system som LMS kan spille en viktig rolle i bedriften. Spesielt når det dukker opp spesifikke opplæringsbehov, for eksempel dokumentasjon av compliance, eller opplæring i flere formater.

 

Hvorfor velge en LMS for bedriften din?

Beslutningen om å velge en LMS bør styres av de spesifikke opplæringsbehovene i bedriften din.

Hvis opplæringsbehovene dine inkluderer dokumentasjon av compliance, automatisering eller mye rapportering, vil en LMS være uunnværlig. Plattformen vil forenkle administrative oppgaver, men også gjøre læringsopplevelsen bedre, gjennom interaktive og personlige læringsveier.

La oss nå ta en nærmere titt på XtraMile, som går lengre enn tradisjonelle LMS-er. XtraMile  kombinerer enkeltheten til e-læringsplattformer med alle funksjonene i en fullskala LMS.

 

Hva er XtraMile?

XtraMile er en helt ny kategori innen Læringsplattformer (LMS), og kan best beskrives som en plattform for automatisering av opplæring.

Til forskjell fra tradisjonelle læringsplattformer er XtraMile laget spesielt for de unike behovene som følger med obligatorisk opplæring. Og det er spesielt viktig for compliance, sikkerhet og operasjonelle standarder i det raskt skiftende landskapet som mange av dagens bedrifter opererer i.

A-modern-learing-platform-built-for-speed-v.2-1

Med obligatorisk opplæring kan virksomheter imøtekomme juridiske krav, sikkerhetsstandarder og opprettholde beste praksis på en rekke områder. Onboarding, bærekraft, etterlevelse av personvernregler og IT-sikkerhet er bare noen av disse.

 

Hvorfor kommer tradisjonelle opplæringsverktøy til kort?

Mange HR- og IT-avdelinger bruker fortsatt manuelle læringsverktøy, som PDF og PowerPoint, i sine obligatoriske opplæringsprogrammer.

Dette kan virke som gode nok verktøy, men de er ikke skalerbare og engasjerende nok til å dekke læringsbehovet i moderne virksomheter. Tradisjonelle formater feiler for eksempel ofte i å engasjere medarbeidere, slik at viktig informasjon ikke kommer nok ut.

Mange HR- og IT-ansvarlige forteller at de bruker mye tid på å dokumentere gjennomføring og compliance i regneark, og at det er sårbart for feil. Særlig hvis de er flere enn 100 ansatte. Disse manuelle metodene gir heller ikke innsikt og oversikt i sanntid, om for eksempel framgangen til medarbeidere og status på etterlevelse.

Når bedrifter vokser, øker også antall medarbeidere som trenger opplæring. Da blir manuell oppdatering av kursmateriell og dokumentasjon av fullføringer uhåndterbart. Det er på dette punktet at en automatiseringsplattform som XtraMile blir et essensielt verktøy i opplæringen.

 

En innholdsrik plattform for automatisering av obligatorisk opplæring

De fleste LMS-er automatiserer deler av opplæringsprosessen. XtraMile´s plattform endrer helt hvordan du administrerer opplæringen, ved å automatisere hele prosessen fra A til Å.

XtraMile synkroniserer automatisk brukerdata med HR- og IT-systemene. Da er alle medarbeidere alltid oppdatert med den nødvendige opplæringen, uten manuell registrering. 

XtraMile bruker automatisert kommunikasjon for å engasjere medarbeidere, noe som gir høye fullføringsrater. Dette innebærer påminnelser og e-postmeldinger, trigget av spesifikke handlinger brukerne gjør, eller ikke gjør. Denne proaktive tilnærmingen ikke bare oppmuntrer til fullføring, den blir også systematisk og konsekvent fulgt opp.

I tillegg til mye kraftig funksjonalitet har XtraMile modulene Live Training og Games, som ytterligere øker engasjementet og gjør at informasjonen huskes enda bedre. Disse interaktive elementene gir en mer variert læringsopplevelse. Du kan mikse de metodene og formatene som passer til situasjonen og behovet.

Sist, men ikke minst: XtraMile gir deg detaljerte rapporter om fullføringsrater, engasjement og status på etterlevelse av compliance-krav. Dette er uvurderlige data for HR- og IT-avdelinger, som trenger bevis på at opplæringen ikke bare er fullført, men at den også har effekt og gir reell kunnskap.

 

Hvorfor XtraMile er viktig for bedriften din

XtraMile er mer enn et verktøy. For bedrifter som møter strenge compliance-krav og som vil effektivisere opplæringsprosessen, er XtraMile en strategisk konkurransefordel.

Det reduserer administrasjonen til et minimum, forbedrer læringsutbyttet og sikrer regulatorisk etterlevelse gjennom automatiserende egenskaper.

 

Klar for å se hvordan XtraMile kan hjelpe bedriften din?

Book en gratis demonstrasjon i dag. Da vil du oppleve hvordan vår plattform for automatisering av opplæring kan hjelpe deg å gjøre obligatorisk opplæring mer engasjerende, «compliant» og effektiv.

Jennifer Lim Lund

Chief Marketing Officer

Connect on LinkedIn

Jennifer har solid erfaring fra kjente firmaer som Dell og SuperOffice Group. I jobben som CMO for XtraMile jobber hun med å skape sterke merkestrategier basert på innsikt fra kundene, for å drive vekst. Hun brenner for markedsføring med et menneskelig preg. For å høre mer, koble deg opp mot Jennifer på LinkedIn.

Abonner på bloggen

Få ny informasjon om obligatorisk opplæring rett fra kilden og lær fra beste praksis innen fagområdet, direkte i innboksen din hver uke.

XtraMile hjelper deg med å komme raskere i gang med obligatorisk opplæring

XtraMile forenkler den obligatoriske opplæringen for raskt voksende organisasjoner, fra kursopprettelse til gjennomføring, og reduserer tid og innsats med 70 %.

XtraMiles læringsplattform, som er anerkjent av selskaper som AKVA Group, Borregaard og Kreftforeningen, forbedrer arbeidsstyrkens ferdigheter og samsvar, og integrerer opplæring sømløst i vekststrategiene til fremtidsrettede virksomheter.

Vil du vite mer om hvordan XtraMile kan hjelpe deg med å gjøre den obligatoriske treningen
raskere?

Bestill en demo nå