Etiske retningslinjer

 

De etiske retningslinjene beskriver hvordan vi handler og opptrer slik at vi sikrer at vår virksomhet drives på en etisk og samfunnsansvarlig måte. Retningslinjene skal kjennetegne oss i vårt daglige arbeid. 

Retningslinjene skal hjelpe oss til å gjøre de rette valgene når vi som selskap eller som enkeltmedarbeidere står overfor etiske dilemmaer.

HubSpot Video

 

Leksjoner

1. Bakgrunn og formål
3. Vi kjenner vår rolle og har høy integritet
2. Vi respekterer de vi omgås
4. Etterlevelse
1. Bakgrunn og formål
3. Vi kjenner vår rolle og har høy integritet
2. Vi respekterer de vi omgås
4. Etterlevelse
Show all lessons Show all lessons

Vil du vite mer?

Avtal en demo, eller test kursene våre helt gratis!

Prøv gratis