Slik implementere du en sterk IT-kultur i hele bedriften

Publisert av: Sten Ove Elvegård | Sist oppdatert: 11. juni 2024

På en skala fra 1 til 10: Hvor god er IT-sikkerheten i din bedrift? 

Kan du med 100% sikkerhet si at alle kontoer, mapper og filer som tilhører ansatte, er beskyttet av et robust system som gjør det svært vanskelig for hackere å få tilgang?

I 2023 ble hele 35% av all skadelig programvare levert via e-post. Ikke nok med det, men over 94% av organisasjoner opplevde sikkerhetsangrep knyttet til e-post. Dette viser hvor kritisk denne trusselen faktisk er. 

Kostnadene ved dataangrep er enorme - og kan få store konsekvenser for enhver bedrift, uansett størrelse. Det er nemlig slik at i gjennomsnitt koster et databrudd hele 46,849,600 norske kroner.

Og i 2022 alene, førte kompromitterte forretnings-e-poster til tap på 2,7 milliarder dollar.

I og med at det skjer cirka 2200 cyberangrep hver dag, med et cyberangrep hvert 39. sekund, blir det desto viktigere å vite hvordan man kan effektivt implementere en sterk IT-sikkerhetskultur i hele bedriften. 

Det kan redde bedriften din fra store tap!

Hvorfor er en sterk IT-sikkerhetskultur i hele bedriften nødvendig? 5 grunner

En sterk IT-sikkerhetskultur i hele bedriften kan ha en stor betydning for organisasjonen: 

1. Det er en effektive måte å beskytte sensitiv data

En sterk IT-sikkerhetskultur i bedriften sikrer at sensitiv informasjon, som for eksempel forretningsstrategier, interne planer, økonomiske opplysninger eller kundedata, er beskyttet mot uønsket tilgang.

På den måten kan man minske sjansen for angrep, og som et resultat opprettholde tillitsfulle relasjoner med kunder og beskytte bedriftens omdømme.

Fra 2017 til 2023 har prosentandelen av nordmenn som mener det er like viktig å tenke på digital sikkerhet hjemme som på jobb ligget stabilt på 70%

Dette viser at en betydelig andel av befolkningen er ganske så bevisst på viktigheten av digital sikkerhet i alle aspekter av livet, og som tyder på at dette kan bli et stort fokusområde fremover i bedrifter.

2. Du reduserer risiko for cyberangrep

Kollegaer som er mer OBS på god IT-sikkerhet er nok mye mer tilbøyelige til å følge rigide sikkerhetsprotokoller. 

Som et resultat, er de mer rustet til å raskere gjenkjenne potensielle trusler, som for eksempel phishing-forsøk og løsepengevirus. 

Slik bidrar man til å redusere den generelle risikoen for dataangrep i bedriften. Statistikk viser også at 86% av nordmenn er positive til å ta i bruk ny teknologi, noe som kan innebære økt risiko hvis sikkerhet ikke er en prioritert del av denne prosessen.

3. Sørger for compliance med lover og forskrifter

Mange forskjellige industrier og bransjer (som f.eks helsesektoren) er underlagt strenge lover og forskrifter som krever implementering av sikkerhetstiltak - nettopp med formål om å beskytte data. 

En sterk sikkerhetskultur hjelper bedriften å overholde disse kravene, noe som kan unngå bøter og/eller juridiske utfordringer. 

4. Minimerer økonomiske tap

Dataangrep kan koste bedriften din mer enn du tror. Både når det gjelder alle kostnadene man må gjennom når man gjenoppretter innhold, data og filer - og alle de indirekte kostnadene som for eksempel skader på omdømmet og tap av kunder. 

I 2023 oversteg løsepengebetalinger 1 milliard dollar, det høyeste beløpet som noen gang er registrert.

En god sikkerhetskultur bidrar til å forhindre slike hendelser. Dette er noe som kan spare bedriften for betydelige beløp.

5. Det gir en bedre respons på sikkerhetshendelser og trusler

Sist men ikke minst: En bedrift med en sterk sikkerhetskultur har bedre prosedyrer og mer trente ansatte som kan håndtere cyberangrep raskt og effektivt.  

Hva er resultatet? Jo, det bidrar til å minimere de potensielle skadene og redusere nedetid ved et angrep. 

Hvordan vi forstår og bruker teknologi påvirker hvor mye vi bryr oss om å beskytte vår personlige informasjon og personvern. 

Dette påvirker også hvor villige vi er til å dele informasjon på nett og hvilke digitale tjenester vi velger som samler inn persondata. Vit at så mange som 95% av organisasjoner opplevde flere fordeler enn kostnader ved å investere i personvern.

Hvordan kan du sikre en god IT-sikkerhetskultur i bedriften?

For å sørge for og opprettholde en sterk IT-sikkerhetskultur i bedriften, kan disse tre stegene være effektive: 

1. Implementere klare prosedyrer og retningslinjer

Et godt tips er å starte med å kommunisere og utvikle gode IT-sikkerhetsretningslinjer og prosedyrer som krever at alle ansatte må følge dem. 

Dette kan inkluderte blant annet retningslinjer for bruk av e-postsikkerhet, passord, respons på sikkerhetshendelser eller håndtering av sensitiv data. 

Sørg for at disse retningslinjene er lett tilgjengelig for alle avdelinger og ansatte, samt forståelige. Det er også viktig med regelmessig gjennomgang og oppdatering av disse retningslinjene, slik at man kan holde tritt med nye trusler som lusker rundt hvert hjørne.

2. Fremme en større bevisshet rundt IT-sikkerhet

For å bygge en robust sikkerhetskultur, er det vesentlig at alle ansatte er bevisste på trusler, samt hvordan de kan bidra til å beskytte organisasjonen. 

Hvordan kan man gjøre dette?

Jo, ved hjelp av regelmessige awarenesskampanjer, workshops og interne kommunikasjonskanaler som e-post og intranett. 

Legg frem gode eksempler på sikkerhetstrusler og hvordan de kan unngås. 

3. Invester i god opplæring og kurs

Sist men ikke minst, er det fordelaktig å investere i grundig opplæring og kurs. Dette er en av de mest effektive måtene å sikre en sterk IT-sikkerhetskultur, nettopp fordi det bygger et sterkt grunnlag internt. 

Man anslår at cyberkriminalitet vil koste verden 10,5 milliarder dollar årlig innen 2025 - veier man det opp med de lavere kostnader ved kurs vil jo man si at det er verdt det. 

Videre viser det seg at hele 90% av helsepersonell i 2020 ikke mottok oppdatert opplæring i IT-sikkerhetspraksis etter pandemien. Dette belyser et sterkt behov for kontinuerlig opplæring og oppdatering av gode sikkerhetsprotokoller​. 

Nøkkelen til å bygge en sterk sikkerhetskultur i bedrifter starter med grundig opplæring av de ansatte. Vii anbefaler å tilby regelmessige opplæringskurs og økter som dekker emner som phishing, sikker passordbruk, datahåndtering og sikkerhetsprotokoller kritisk hos ansatte. 

Gjennom våre omfattende kurs får dine ansatte innsikt i alt fra grunnleggende IT-sikkerhet og de vanligste cyberangrepene, til hvor kritisk det er med multifaktorautentisering. 

8 tips til å sikre bedriftens IT-systemer effektivt

For å beskytte bedriften mot de stadig økende cybertruslene som kan dukke opp gjennom innboksen, er det viktig å følge noen grunnleggende prinsipper. 

Her er åtte nøkkeltips for å sikre at bedriftens IT-systemer er beskyttet på best mulig måte:

1. Beskytt bedriftens nett

Hold cyberkriminelle ute ved å unngå bruk av private enheter når man nettverket til bedriften, pluss aktivere brannmuren og gi kun tilgang til bedriftens enheter. I tillegg kan det være gunstig å etablere et gjestenettverk når man har besøkende. Husk at hele 61% av små og mellomstore bedrifter ble utsatt for cyberangrep i 2021, ofte via usikrede nettverk.

2. Vær bevisst på programvarer

Sikre bedriftens data ved å velge pålitelige programmer og holde dem oppdatert. Visste du at hele 80% av datainnbrudd kunne vært forhindret med rettidige oppdateringer? Unngå å bli en del av denne statistikken og vær bevisst på hvilke systemer og programmer du installerer. 

3. Gi ansatte nødvendige tilganger

Gi ansatte kun tilgang til det de trenger, og slett tilganger når ansatte slutter. Ikke glem at 88% av datainnbrudd skyldes menneskelige feil, så begrens risikoen med gode tilgangsregler og praksiser. 

4. Bruk verifiseringer og krypteringer

Boost sikkerheten med totrinns- eller multifaktorautentisering. Dette kan faktisk blokkere over 99,9% av kontoangrep ifølge Microsoft. Enkelt og greit: Ikke la uvedkommende få enkleste vei inn. 

5. Ha en god beredskapsplan

Det kan lønne seg med en sterk beredskapsplan, dersom noe skulle gått galt. Definer scenarier, fordel ansvar og reduser skader ved hendelser. En godt utformet plan hjelper bedriften å komme raskt på beina igjen. 

6. Tilby IT-sikkerhetskurs

Gjør IT-sikkerhet til en del av bedriftskulturen ved å investere i grundig opplæring og kursing av ansatte. Med 45% av ansatte som ikke har fått sikkerhetstrening, kan du gjøre en stor forskjell og styrke bedriftens første forsvarslinje mot diverse cybertrusler.

7. Ha faste overvåkningsrutiner

Alltid være ett skritt foran ved å etablere strenge, faste rutiner for overvåkning av systemene. I tillegg burde man være forberedt på å handle raskt ved mistenkelig aktivitet, enten det gjelder å bytte passord eller raskt sikkerhetskopiere filer.

8. Sett opp robust backup-system

Et godt tips er å sikre dine data ved å lagre backuper på flere steder og automatisere prosessen. Test backupene regelmessig for å sikre at de fungerer som de skal. Ikke la et cyberangrep eller en teknisk feil sette deg ut av spill!

Hvordan kan du kontinuerlig forbedre IT-sikkerheten i bedriften din?

Det holder ikke med å bare implementere IT-sikkerhet i bedriften - den må jo opprettholdes over tid. Kontinuerlig forbedring er nemlig nøkkelen. 

Sørg for å holde bedriften din ett skritt foran cybertruslene ved å: 

  1. Ha regelmessige sikkerhetsrevisjoner- Oppdater sikkerhetspolitikker og -prosedyrer jevnlig. Dette er for å sikre at de alltid er relevante og effektive.
  2. Teste beredskapsplaner- Gjennomfør simuleringer for å teste responsen på ulike scenarier. Slik sikrer du en mer effektiv håndtering av potensielle dataangrep. 
  3. Alltid oppdatere teknologien- Sørg for at programvare og diverse sikkerhetsverktøy alltid er oppdatert med de nyeste teknologiene.
  4. Ha god medarbeideropplæring- Det er lurt å gi ansatte regelmessig opplæring i nye datatrusler og beste praksis for å håndtere dem. På denne måten kan du opprettholde en høy bevissthet om IT-sikkerhet gjennom hele organisasjonen. 

XtraMile gjør den obligatoriske opplæringen enklere for raskt voksende organisasjoner, fra opprettelse av kurs til gjennomføring På den måten sørger vi for at alle dine ansatte får kompetansen de trenger innen IT-sikkerhet. Dette kan du få via IT-sikkerhetskurs hos oss. 

Vil du også vite mer om hvordan XtraMile kan hjelpe deg med å gjøre den obligatoriske opplæringen raskere?

Book en demo i dag.

Sten Ove Elvegård

Chief Sales Officer, Co-Founder

Connect on LinkedIn

Sten Ove har over 20 års erfaring med digital læring. Han har jobbet med digitalisering i mange av Norges største virksomheter.

Abonner på bloggen

Få ny informasjon om obligatorisk opplæring rett fra kilden og lær fra beste praksis innen fagområdet, direkte i innboksen din hver uke.

XtraMile hjelper deg med å komme raskere i gang med obligatorisk opplæring

XtraMile forenkler den obligatoriske opplæringen for raskt voksende organisasjoner, fra kursopprettelse til gjennomføring, og reduserer tid og innsats med 70 %.

XtraMiles læringsplattform, som er anerkjent av selskaper som AKVA Group, Borregaard og Kreftforeningen, forbedrer arbeidsstyrkens ferdigheter og samsvar, og integrerer opplæring sømløst i vekststrategiene til fremtidsrettede virksomheter.

Vil du vite mer om hvordan XtraMile kan hjelpe deg med å gjøre den obligatoriske treningen
raskere?

Bestill en demo nå